Ønskeforedrag - Torben Wiese

Talaren Torben Wiese har stor erfarenhet av att arbeta med människor i olika länder och kulturer samt vet hur man motiverar människor på bästa sätt för att få ökad lönsamhet i verksamheten. Han har själv arbetet i 8 länder och är expert på att motivera individer i olika affärskulturer och föreläser om hur man behöver jobba med förändringar som berör individuella attityder och värderingar för att uppnå ett bra ledarskap.

Språk: Svenska, Engelska, Spanska, Tyska, Franska
Verksamhetsområde: Hela Världen

Torben Wiese talar om
•Ledarskap och förändring i olika kulturer

Bakgrund
Torben Wiese
har egen erfarenhet av att bo och jobba för Volvo i Sverige, Frankrike, Belgien, Spanien, Latinamerika, Ryssland, Japan och Kina. Försäljningsresultaten har alltid kommit under Pers perioder i dessa länder, vilket har lett tillökad lönsamhet. Han är utbildad maskiningenjör med specialisering på logistik och har även gått kurser i management vid Ashridge och INSEAD under sin tid på Volvo. Då Per har arbetat i många olika länder talar han svenska, engelska, franska, spanska och tyska.

sådan är Torben Wiese som talare
Han ger dig många idéer on hur du kan agera för framgång i din organisation. Han föreläsningar är väldigt öppna och bjuder in till diskussion. Den debatt som alltid uppstår vid Torbens fördrag eller seminarier ger deltagarna något att ta med sig hem och bygga vidare på själva.

Torben Wise erbjuder
Han skräddarsyr sina föreläsningar utefter kundens önskemål och behov.

Sagt om Torben Wiese

"Seminaire held by Torben Wiese at Swedish Embassy in Paris in April 2008 about "working in other countries", and with a special outlook on history of Frech Car Industry, was very stimulating for all the employees of Diadrom, on tour to Paris. especially top management got new ideas and inspiration."
- Fredrik Ljungberg, Diadrom AB (diagnostik och telematik)

"Torben engagerar åhörarna genom sin förankring i både historien och i egna erfarenheter i de länder han talar om. Vi har jobbat ihop i Spanien och i Kina, men Per har lett team i många andra länder också. Unik erfarenhet i management!"
- Henning Ericson, Ekport Consulting & Service ECS.